Ilustracje

Ilustracje

Ilustracje do książki dla dzieci

Wydawnictwo MOI, praca konkursowa

Ilustracje powstały na konkurs organizowany w 2017 roku przez Wydawnictwo MOI.

Zadanie polegało na przygotowaniu trzech ilustracji, z których każda miała pokazywać tą samą roślinę w dowolnej fazie jej wzrostu, w różnych środowiskach: w szklarni, w ogrodzie i na łące.

Praca pokazuje zarówno podobieństwa, jak i różnice. Wpływ środowiska naturalnego oraz ingerencję człowieka, oraz efekt końcowy współdziałania różnych sił.